Dnes je 27.6.2019, svátek má Ladislav a zítra Lubomír

Oznámení, vyhlášky a rozhodnutí

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Autor: | Datum zveřejnění: 10.06.2019 | Datum stažení: 27.06.2019

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Úřad pro civilní letectví (dále též jako „Úřad“) jako věcně a místně příslušný správní orgán
podle ustanovení § 89 odst. 2 písm. c) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně
a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o civilním letectví“), v souladu s ustanovením §
172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“), vydává podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona o civilním letectví návrh opatření
obecné povahy, kterým se zřizují:

Článek I.
Ochranná ornitologická pásma letiště Praha – Ruzyně

 

dokument

mapa

Opatření obecné povahy č. 62/2019

Autor: | Datum zveřejnění: 30.04.2019

Opatření obecné povahy č. 62/2019

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy č. 62/2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací, (dále jen “správní orgán”) příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen “zákon o silničním provozu”) na základě návrhu, který podal

STAVOKOMPLET spol.s r.o., IČO 47052945, Královická 251, 250 01 Zápy,

Dokument

dl-4695611748267491684 dl-3362552315456210673 dl-287659822639957412

Veřejná vyhláška

Autor: | Datum zveřejnění: 24.04.2019

Veřejná vyhláška

Finanční úřad pro Středočeský kraj

Dokument

Veřejná vyhláška o uložení písemnosti

Autor: | Datum zveřejnění: 17.04.2019

Veřejná vyhláška o uložení písemnosti

Podle § 49 zákona č.280/2009., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, správce daně oznamuje, že písemnost poplatníka 

Vyhláška

Rozhodnutí ze dne 17.9.2018

Autor: | Datum zveřejnění: 17.09.2018

Rozhodnutí ze dne 17.9.2018

Rozhodnutí ze dne 17.9.2018 [PDF, 718 kB]