Dnes je 16.6.2019, svátek má Zbyněk a zítra Adolf

Úřední deska

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Statenice konaného dne 5.6.2019

Autor: | Datum zveřejnění: 14.06.2019 | Datum stažení: 1.07.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Statenice konaného dne 5.6.2019

Zápis

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Autor: | Datum zveřejnění: 10.06.2019 | Datum stažení: 27.06.2019

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Úřad pro civilní letectví (dále též jako „Úřad“) jako věcně a místně příslušný správní orgán
podle ustanovení § 89 odst. 2 písm. c) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně
a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o civilním letectví“), v souladu s ustanovením §
172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“), vydává podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona o civilním letectví návrh opatření
obecné povahy, kterým se zřizují:

Článek I.
Ochranná ornitologická pásma letiště Praha – Ruzyně

 

dokument

mapa

Návrh závěrečného účtu SO „Od Okoře k Vltavě“ za rok 2018

Autor: | Datum zveřejnění: 28.05.2019 | Datum stažení: 17.06.2019

Návrh závěrečného účtu SO „Od Okoře k Vltavě“ za rok 2018

Dokument

Výsledky voleb v okrsku Statenice

Autor: | Datum zveřejnění: 27.05.2019

Výsledky voleb v okrsku Statenice

Dokument

Opatření obecné povahy č. 62/2019

Autor: | Datum zveřejnění: 30.04.2019 | Datum stažení: 20.06.2019

Opatření obecné povahy č. 62/2019

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy č. 62/2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací, (dále jen “správní orgán”) příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen “zákon o silničním provozu”) na základě návrhu, který podal

STAVOKOMPLET spol.s r.o., IČO 47052945, Královická 251, 250 01 Zápy,

Dokument

dl-4695611748267491684 dl-3362552315456210673 dl-287659822639957412

Rozhodnutí ze dne 17.9.2018

Autor: | Datum zveřejnění: 17.09.2018

Rozhodnutí ze dne 17.9.2018

Rozhodnutí ze dne 17.9.2018 [PDF, 718 kB]

Pravidla rozpočtového provizoria

Autor: | Datum zveřejnění: 1.09.2018

Pravidla rozpočtového provizoria

Pravidla rozpočtového provizoria [PDF, 262 kB]

Schválený závěrečný účet za rok 2017

Autor: | Datum zveřejnění: 7.06.2018 | Datum stažení: 1.07.2019

Schválený závěrečný účet za rok 2017

Schválený závěrečný účet za rok 2017 [PDF, 6,5 MB]