Dnes je 27.6.2019, svátek má Ladislav a zítra Lubomír

Udržitelný rozvoj obce v kontextu územního plánu Statenice

Udržitelný rozvoj obce v kontextu územního plánu Statenice

10.05.2019

Obec Statenice – analýza a rozvoj 05/2019

Obec Statenice – titulní list

Nový Územní plán Statenice

Nový Územní plán Statenice

8.06.2018

Veřejná vyhláška: Oznámení opatření obecné povahy Územního plánu Statenice [PDF, 280 kB]

Údaje o územním plánu Statenice [PDF, 12 kB]

ÚP Statenice 2017 textová část výrok + odůvodnění [PDF, 4339 kB]

P1 výkres základního členění [PDF, 1715 kB]

P2 Hlavní výkres [PDF, 3034 kB]

P3 Výkres VPS as VPO [PDF, 1376 kB]

G1 Schéma objízdná trasa [PDF, 1029 kB]

G2 Schéma OP letiště [PDF, 1002 kB]

G3 Schéma RP v Z1 Z2 [PDF, 541 kB]

G4 Schéma RP a UR SP [PDF, 532 kB]

G5 schéma dálkové pohledy [PDF, 8438 kB]

G5 Schéma dálkové pohledy min. [PDF, 223 kB]

01 Koordinační výkres [PDF, 3865 kB]

02 Výkres předpokládaných záborů ZPF [PDF, 3290 kB]

03 Výkres širších vztahů v území [PDF, 1309 kB]

04 Doprava [PDF, 1006 kB]

05 Vodovod [PDF, 997 kB]

06 Kanalizace [PDF, 975 kB]

07 Elektro plyn [PDF, 1099 kB]

08 Pěší cyklo [PDF, 990 kB]

09 Dešťové vody [PDF, 1064 kB]

010 Dopravní vazby [PDF, 881 kB]

011 Vazby USES [PDF, 997 kB]

012 USES a IP [PDF, 1003 kB]

S5 Urban koncepce [PDF, 809kB]

Veřejná vyhláška: Oznámení opatření obecné povahy Územního plánu Statenice

Veřejná vyhláška: Oznámení opatření obecné povahy Územního plánu Statenice

8.06.2018

Veřejná vyhláška: Oznámení opatření obecné povahy Územního plánu Statenice [PDF, 280 kB]

Veřejná vyhláška – Územní plán Statenice – Oznámení o opakování veřejného projednání návrhu územního plánu

Veřejná vyhláška – Územní plán Statenice – Oznámení o opakování veřejného projednání návrhu územního plánu

26.10.2016

Veřejná vyhláška – Územní plán Statenice – Oznámení o opakování veřejného projednání návrhu územního plánu [PDF, 444 kB]

Návrh územního plánu Statenice k veřejnému projednání

Návrh územního plánu Statenice k veřejnému projednání

26.10.2016

Textová část územního plánu obce Statenice [PDF, 4 MB]

O1 Koordinační [PDF, 4 MB]

O2 ZPF [PDF, 3 MB]

O3 SUV [PDF, 1 MB]

O4 Doprava [PDF, 1 MB]

O5 Vodovod [PDF, 1 MB]

O6 Kanalizace [PDF, 972 kB]

O7 Elektro a plyn [PDF, 1 MB]

O8 Pěší a cyklo [PDF, 992 kB]

O9 Dešťové vody [PDF, 1 MB]

O10 Dopravní vazby [PDF, 915 kB]

O11 Vazby ÚSES na sousední obce [PDF, 999 kB]

O12 ÚSES a IP [PDF, 1 MB]

P1 Základní [PDF, 2 MB]

P2 Hlavní [PDF, 3 MB]

P3 VPZ [PDF, 1 MB]

Územně plánovací dokumentace – změna č. 1

Územně plánovací dokumentace – změna č. 1

13.05.2016

Územní plán obce [PDF, 3,4 MB]

Obecně závazná vyhláška obce Statenice č. 1/2004

Vyhláška č.1-2004 [PDF, 1,3 MB]

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 [PDF, 1,6 MB]

Informace o pořizování ÚP Statenice

Informace o pořizování ÚP Statenice

9.12.2014

Informace o pořizování ÚP Statenice [DOCX, 14 kB]

Vytisknout tento příspěvek

3. Změna územního plánu

3. Změna územního plánu

23.09.2014

Žaloba [PDF, 6,7 MB]

50 A 2_2014 – vyjádření odpůrce k návrhu [PDF, 975 kB]

Rozsudek [PDF, 675 kB]

Veřejná vyhláška – ÚP Statenice

Veřejná vyhláška – ÚP Statenice

22.07.2014

Veřejná vyhláška – ÚP Statenice [PDF, 253 kB]

Územní plán obce – změna č. 3

Územní plán obce – změna č. 3

21.10.2013

Územní plán obce – změna č. 3 [PDF, 3,3 MB]

ANKETA PRO ZJIŠTĚNÍ ZÁMĚRŮ NA ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH

ANKETA PRO ZJIŠTĚNÍ ZÁMĚRŮ NA ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH

4.01.2013

ANKETA PRO ZJIŠTĚNÍ ZÁMĚRŮ NA ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH [DOC, 43 kB]

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ

1.10.2012

Oznámení [PDF, 58 kB]

Tuchoměřice [PDF, 220 kB]

Usnesení – NSS

Usnesení – NSS

23.02.2012

Usnesení – NSS [PDF, 247 kB]

Nejvyšší správní soud – navrhovatelka MUDr. Magdaléna Pohlová, proti odpůrci obec Statenice

Nejvyšší správní soud – navrhovatelka MUDr. Magdaléna Pohlová, proti odpůrci obec Statenice

10.02.2012

Nejvyšší správní soud – navrhovatelka MUDr. Magdaléna Pohlová, proti odpůrci obec Statenice [PDF, 179 kB]

Návrh na zrušení opatření obecné povahy – Změna č.1

Návrh na zrušení opatření obecné povahy – Změna č.1

29.12.2011

Dopis [PDF, 501 kB]

Návrh na zrušení opatření obecné povahy – Změna č.1 Územního plánu obce Statenice [PDF, 928 kB]

Rozsudek žaloby k 2.změně ÚPD

Rozsudek žaloby k 2.změně ÚPD

26.01.2011

Rozsudek žaloby k 2.změně ÚPD [DOC, 352 kB]

Žaloba pí Novákové Věry a MUDr. Magdalény Pohlové – informace [DOC, 34 kB]

Žaloba pí Novákové Věry a MUDr. Magdalény Pohlové – návrh [PDF, 1,9 MB]