Dnes je 23.5.2019, svátek má Vladimír a zítra Jana

Kronika ve fotografiích

Chinese (Simplified)CzechEnglishGermanPolishVietnamese


Vážení občané STATENIC A ČERNÉHO VOLA,

dovoluji si Vám historicky poprvé – v elektronické podobě – představit KRONIKY naší obce.
Původní originály kronik, po kterých dosud marně pátrám, se mi podařilo získat alespoň v dochovaných kopiích, a to díky spolupráci se státním oblastním archívem v Praze a Dobřichovicích, bádáním nad listinami a pozůstalostmi v depozitáři, osobní účastí pana starosty a dále díky některým pamětníkům v obci. Jedná se o 3 kroniky. Nejstarší je datována rokem 1839, nejmladší pak Obecní kronika roku 1908 až 1990. Dále kroniky Sokola a školy.

Kroniku novou, kterou jsem pro záznamy dalších událostí a dění v naší obci založila, datujme společně od ledna 2011, kam nyní postupně vpisuji spolu s fotodokumentacemi nové příběhy osudu našeho místa.

Povinnost obce vést kroniku stanovil zákon č. 80/1920 Sb., o pamětních knihách obecních, vydaný tehdejším prezidentem republiky T. G. Masarykem. Po téměř devadesáti letech jej v letošním roce vystřídal zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí.

Původní texty kronik, které Vám v průběhu času budeme prezentovat, nejsou nijak pravopisně ani obsahově upravovány s výjimkou případných popisků, které z dobových důvodů a k objasnění historických návazností doplňuji sama.
V přepisu jsou všechny případné chyby pravopisné, chyby tvarosloví, názvosloví nebo i v popisech událostí, a to díky omylům autorů – kronikářů, ze všech uvedených zachovalých období.
Tato databáze nemá vyjadřovat názor tvůrců kronik, pouze se snaží nestranně zaznamenávat dění kulturní, politické a krajinné. Proto si nyní ani já nedovoluji zaznamenat odlišnou interpretaci od té, která je z historie zaznamenána, ačkoli dokumentace a průzkumy historie odkrývají jasnější a podložené návaznosti skutečností našich dějin.

Bude velmi ráda, pokud kdokoli se zájmem o historii naší obce, její současnost a budoucí léta společného bytí – přispěje písemně, vlastními materiály, dokumentací, vzpomínkami atd. a kdykoli mne pro tyto účely zkontaktuje.

Kronikářka obce